η ομάδα μας

Η οµάδα ΟΥΠΣ! το κουκλοθέατρο δηµιουργήθηκε από την Αγγελική Γουναρίδη και
τον Αλέξανδρο Μονοκάνδυλο όταν αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάµεις τους!
Μέσα από την κοινή τους αγάπη για το κουκλοθέατρο, τις ιστορίες και τις παραστατικές τέχνες
προσπαθούν να µιλήσουν για όλα αυτά που ονειρεύονται και πιστεύουν σε µικρούς και µεγάλους.
Με όχηµα το κουκλοθέατρο και σαν τρελοί οδηγοί οι 2 κουκλοπαίχτες ταξιδεύουν στην Ελλάδα
και στο εξωτερικό σε σχολεία, πλατείες, κοινωνικά κέντρα, θέατρα αλλά και στο µυαλό σας!!!

Για να µάθετε τι σηµαίνει ΟΥΠΣ! θα πρέπει να έρθετε σε µια παράσταση µας ή
να βάλετε την φαντασία σας να δουλέψει…